ˆ

Inne ogłoszenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Znak: B/B.6730.38.2017

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-08-08 14:51:51 Informacja ogłoszona dnia 2017-08-08 14:52:12 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 08.08.2017 r.
 
Znak: B/B.6730.38.2017
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
         Zgodnie z art. 53 i art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się, że w dniu 08.08.2017 r.  została wydana na rzecz „RyńskiDwór-Rol” Sp. z o.o.  decyzja o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce istniejącej płyty obornikowej oraz budowie budynku inwentarskiego o obsadzie 39,9 DJP, budowie trzech silosów na paszę o pojemności do 100 ton każdy oraz utwardzeniu terenu,  przewidzianego do realizacji na działce o nr ewid. 2/73, obręb Ławki, gmina Ryn.
 
 
Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr  30  w godzinach pracy Urzędu.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-08-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-08-08 14:51:51
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-08 14:52:12
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-08 14:52:12
Artykuł był wyświetlony: 1551 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn