ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-10-25 2017 Uchwała Nr XXXVII/279/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/263/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu. XXXVII/279/17 Obowiązujący
2 2017-10-25 2017 Uchwała Nr XXXVII/278/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie delegowania przedstawiciela reprezentującego Gminę Ryn w stowarzyszeniu „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020”. XXXVII/278/17 Obowiązujący
3 2017-10-25 2017 Uchwała Nr XXXVII/277/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie sprawie obniżenia ceny skupu żyta - przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ryn. XXXVII/277/17 Obowiązujący
4 2017-10-25 2017 Uchwała Nr XXXVII/276/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. XXXVII/276/17 Obowiązujący
5 2017-10-25 2017 Uchwała Nr XXXVII/275/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. XXXVII/275/17 Obowiązujący
6 2017-10-25 2017 Uchwała Nr XXXVII/274/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017 r. XXXVII/274/17 Obowiązujący
7 2017-10-25 2017 Uchwała Nr XXXVII/273/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn. XXXVII/273/17 Obowiązujący
8 2017-10-25 2017 Uchwała Nr XXXVII/272/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „ Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Ryn na rok 2018”. XXXVII/272/17 Obowiązujący
9 2017-10-25 2017 Uchwała Nr XXXVII/271/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Ryn na 2018 r. XXXVII/271/17 Obowiązujący
10 2017-10-25 2017 Uchwała Nr XXXVII/270/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Ryn w 2018 r. XXXVII/270/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn