ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2018-02-21 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2018r. Nr 28/2018 Obowiązujący
42 2018-02-21 Zarządzenia Burmistrza w sprawie określenia zasad do opracowania arkuszy organizacji publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Ryn w roku szkolnym 2018/2019. Nr 27/2018 Obowiązujący
43 2018-02-15 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania komisji do wyłonienia wykonawcy „dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej konkursu rewitalizacyjnego + Cittaslow – oś priorytetowa 11Włączenie społeczne, Działanie 11.1 – aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie; Poddziałanie 11.1.1 – Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym „Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni” Regionalnego Programu Operacyjnego uwzględniając Lokalny Program Rewitalizacji gminy Ryn”. Nr 26/2018 Obowiązujący
44 2018-02-14 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania zespołu do analizy wniosków Rady Miejskiej w Rynie. Nr 25/2018 Obowiązujący
45 2018-02-14 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości nr 62/11 w Rynie na przetargu w dniu 19 lutego 2018r. Nr 24/2018 Obowiązujący
46 2018-02-14 Zarządzenia Burmistrza w sprawie wydzierżawienia części działek nr 211 i 1/193 w Rynie. Nr 23/2018 Obowiązujący
47 2018-02-09 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty konkursowe. Nr 22/2018 Obowiązujący
48 2018-02-07 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn. Nr 21/2018 Obowiązujący
49 2018-02-06 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych polegających na usunięciu awarii kanalizacji burzowej średnicy 600 mm stanowiącej własność Gminy Ryn przy ul. Mazurskiej (dz. nr 1/82) na odcinku 15 m, od studni kontrolnej S1 w kierunku jeziora. Nr 20/2018 Obowiązujący
50 2018-02-06 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej. Nr 19/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu