ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2017-10-25 2017 Uchwała Nr XXXVII/275/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. XXXVII/275/17 Obowiązujący
32 2017-10-25 2017 Uchwała Nr XXXVII/274/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017 r. XXXVII/274/17 Obowiązujący
33 2017-10-25 2017 Uchwała Nr XXXVII/273/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn. XXXVII/273/17 Obowiązujący
34 2017-10-25 2017 Uchwała Nr XXXVII/272/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „ Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Ryn na rok 2018”. XXXVII/272/17 Obowiązujący
35 2017-10-25 2017 Uchwała Nr XXXVII/271/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Ryn na 2018 r. XXXVII/271/17 Obowiązujący
36 2017-10-25 2017 Uchwała Nr XXXVII/270/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Ryn w 2018 r. XXXVII/270/17 Obowiązujący
37 2017-10-25 2017 Uchwała Nr XXXVII/269/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/221/13 Rady Miejskiej W Rynie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie Statutu Gminy Ryn. XXXVII/269/17 Obowiązujący
38 2017-10-25 2017 Uchwała Nr XXXVII/268/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 października 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru. XXXVII/268/17 Obowiązujący
39 2017-10-25 2017 Uchwała Nr XXXVII/267/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. XXXVII/267/17 Obowiązujący
40 2017-10-25 2017 Uchwała Nr XXXVII/266/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przekształcenia placówek oświatowych. XXXVII/266/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu