Akty prawne - Urząd Miasta i Gminy Ryn
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2018-03-28 2018 Uchwała Nr XLIII/326/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie sp. z o. o. XLIII/326/18 Obowiązujący
22 2018-03-28 2018 Uchwała Nr XLIII/325/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ryn i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczna, a także wskazania organów do tego uprawnionych. XLIII/325/18 Obowiązujący
23 2018-03-28 2018 Uchwała Nr XLIII/324/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Ryn. XLIII/324/18 Obowiązujący
24 2018-03-28 2018 Uchwała Nr XLIII/323/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie procesu rekrutacyjnego do przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Ryn, przyznania liczby punktów poszczególnych kryteriów oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełniania kryteriów. XLIII/323/18 Obowiązujący
25 2018-03-28 2018 Uchwała Nr XLIII/322/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim w sprawie powierzenia Gminie Ryn prowadzenia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. XLIII/322/18 Obowiązujący
26 2018-03-28 2018 Uchwała Nr XLIII/321/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta i gminy Ryn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. XLIII/321/18 Obowiązujący
27 2018-03-28 2018 Uchwała Nr XLIII/320/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 240/3 w obrębie wsi Jeziorko gm. Ryn. XLIII/320/18 Obowiązujący
28 2018-03-28 2018 Uchwała Nr XLIII/319/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości przy ul. Tadeusza Kościuszki w Rynie. XLIII/319/18 Obowiązujący
29 2018-03-28 2018 Uchwała Nr XLIII/318/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Rynie. XLIII/318/18 Obowiązujący
30 2018-03-28 2018 Uchwała Nr XLIII/317/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu. XLIII/317/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu