Akty prawne - Urząd Miasta i Gminy Ryn
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
2631 2005-12-29 2005 Uchwała Nr XXX/253/05 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/112/99 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 listopada 1999 roku w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości. XXX/253/05 Obowiązujący
2632 2005-12-29 2005 Uchwała Nr XXX/252/05 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od środków transportowych. XXX/252/05 Obowiązujący
2633 2005-12-29 2005 Uchwała Nr XXX/251/05 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przekazania gminie Ryn na własność nieruchomości w obrębie Tros, wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. XXX/251/05 Obowiązujący
2634 2005-12-29 2005 Uchwała Nr XXX/250/05 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie umowy o współpracy partnerskiej z miastem Neuhaus w Niemczech. XXX/250/05 Obowiązujący
2635 2005-12-29 2005 Uchwała Nr XXX/249/05 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Ryn na rok 2006. XXX/249/05 Obowiązujący
2636 2005-12-29 2005 Uchwała Nr XXX/248/05 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży; w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Ryn miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków sprzedaży tych napojów. XXX/248/05 Obowiązujący
2637 2005-12-29 2005 Uchwała Nr XXX/247/05 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Ryn na rok 2006. XXX/247/05 Obowiązujący
2638 2005-12-29 2005 Uchwała Nr XXX/246/05 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników szkół i placówek oświatowych, nie będących nauczycielami na terenie miasta i gminy Ryn. XXX/246/05 Obowiązujący
2639 2005-12-29 2005 Uchwała Nr XXX/245/05 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 5/34/98 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 21 grudnia 1998r. w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowo-Wychowawczych. XXX/245/05 Obowiązujący
2640 2005-12-29 2005 Uchwała Nr XXX/244/05 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. XXX/244/05 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu