ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2018-03-26 Zarządzenia Burmistrza w sprawie wydzierżawienia części działki nr 196 w Rynie. Nr 35/2018 Obowiązujący
12 2018-03-23 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych polegających rozbiórce drewnianej wieży strażackiej zlokalizowanej na działce o nr geodezyjnym 114/2 w miejscowości Sterławki Wielkie. Nr 34/2018 Obowiązujący
13 2018-03-20 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane pn.: Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień w Rynie. Nr 33/2018 Obowiązujący
14 2018-03-19 Zarządzenia Burmistrza w sprawie wydzierżawienia części działek nr 209/53, nr 21/14, nr 172/6, nr 73/1, nr 119/5, nr 211, nr 150/5 i nr 150/4 w Rynie. Nr 32/2018 Obowiązujący
15 2018-03-15 Zarządzenia Burmistrza w sprawie upoważnienia do prowadzenia projektu „Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni”. Nr 31/2018 Obowiązujący
16 2018-03-15 Zarządzenia Burmistrza w sprawie wydzierżawienia części działki nr 1/193 w Rynie. Nr 30/2018 Obowiązujący
17 2018-02-28 Zarządzenia Burmistrza W sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów, ogólnych zasad /polityki/ rachunkowości oraz Planu Kont do realizacji operacji pt. „Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień” w ramach Osi Priorytetowej 6 – „Kultura i dziedzictwo”, Działania 6.1 – „Infrastruktura kultury” Poddziałania 6.1.1 „Dziedzictwo kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr 29/2018 Obowiązujący
18 2018-02-21 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2018r. Nr 28/2018 Obowiązujący
19 2018-02-21 Zarządzenia Burmistrza w sprawie określenia zasad do opracowania arkuszy organizacji publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Ryn w roku szkolnym 2018/2019. Nr 27/2018 Obowiązujący
20 2018-02-15 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania komisji do wyłonienia wykonawcy „dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej konkursu rewitalizacyjnego + Cittaslow – oś priorytetowa 11Włączenie społeczne, Działanie 11.1 – aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie; Poddziałanie 11.1.1 – Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym „Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni” Regionalnego Programu Operacyjnego uwzględniając Lokalny Program Rewitalizacji gminy Ryn”. Nr 26/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu