Wykaz nieruchomości przeznaczonych do... (archiwalna wersja informacji) - Rejestr zmian - Urząd Miasta i Gminy Ryn
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-05-17 09:49:51 Informacja ogłoszona dnia 2018-05-17 09:52:04 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz. 121/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
1. działka gruntu o pow. 7,60m² /pod budynkiem gospodarczym przy budynku mieszkalnym nr 15/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 72/72, położona przy ul. M. Kopernika w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00017019/3.
     Cel dzierżawy – pod budynkiem gospodarczym. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego
     0,70zł/m² +23% VAT. Okres dzierżawy – 3 lata.   
2.  działka gruntu o pow. 13,50m² /pod garażem/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 90/23, położona przy ul. M. Kopernika w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Cel dzierżawy – garaż. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego – 4,00zł/m². Okres dzierżawy – 3 lata.  
3.  działka gruntu  o pow. 460m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 209/55, położona przy ul. Ratuszowej w Rynie /za nieruchomości oznaczoną nr 209/54/, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00027277/2. Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m2.
      Okres dzierżawy – 3 lata.
4.  działka gruntu o pow. 650m² /kl. Ł IV/,stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 196, położona przy ul. Polnej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1.
     Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 
     0,06zł/m². Okres dzierżawy – 3 lata.
5.  działka gruntu o pow. 200m² , stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod.64/8, położona przy ul. A. Nowickiego w Rynie / za budynkiem nr 4/, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016016/4. Cel dzierżawy – ogródek  rekreacyjny. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego - 0,40zł/m² + 23% VAT. Okres dzierżawy – 3 1ata.  
 
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 17 maja 2018r. do 07 czerwca 2018r.
2)  Wydzierżawienie gruntów następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo mają dotychczasowi dzierżawcy.
3)  Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2018-05-17
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

 
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu