Decyzja B/B.6733.02.2018 (archiwalna wersja informacji) - Rejestr zmian - Urząd Miasta i Gminy Ryn
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Decyzja B/B.6733.02.2018

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-05-17 09:36:53 Informacja ogłoszona dnia 2018-05-17 09:37:18 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Ryn, dnia 15.05.2018 r.
 
 
Znak: B/B.6733.02.2018
 
DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
 
        Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149)
 
po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 19 marca 2018 r. przez
 
PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie
ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin
działającą przez pełnomocnika
Pana Piotra Toliczenko-Bernatowicza
prowadzącego działalność pn. ElektroLinia Piotr Toliczenko-Bernatowicz
ul. Fabryczna 18/38
15-483 Białystok
 
i zmienionego w dniu 21 września 2017 r. po przeprowadzeniu analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566)
 
po dokonaniu uzgodnień z:
  • Starostą Giżyckim (uzgodniono 12.04.2018 r.)
  • Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (postanowienie z dnia 29.03.2018 r., znak: BI.ZZI.3.521.259.2018.MW)
  • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (uzgodniono 19.04.2018 r.)
  • Ministrem Środowiska (uzgodniono 13.04.2018 r.)
  • Zarządem Dróg Powiatowych w Giżycku (postanowienie z dnia 03.04.2018 r., znak: ZU.4341.35.2018),
 
USTALAM
LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
dla inwestycji polegającej na:
budowie i rozbiórce elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV wraz z przyłączami napowietrznymi nN 0,4kV
 
przewidzianej do realizacji:
na działkach nr ewid. 404, 83/5, 84/1, 84/16, 96/2, 92/3, obręb 10 Rudówka, gmina Ryn
 
określając
...
 
Obwieszczenie
 
Obwieszczenie
 
Obwieszczenie
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu