ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Decyzja B/B.6733.01.2018

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-04-16 08:57:45 Informacja ogłoszona dnia 2018-04-16 09:01:53 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Ryn, dnia 13.04.2018 r.
                                  
 
Znak: B/B.6733.01.2018
 
DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
 
         Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149)
 
po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 26 lutego 2018 r. przez
 
PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie
ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin
działającą przez pełnomocnika
Pana Piotra Toliczenko-Bernatowicza
prowadzącego działalność pn. ElektroLinia Piotr Toliczenko-Bernatowicz
ul. Fabryczna 18/38
15-483 Białystok
 
i zmienionego w dniu 21 września 2017 r. po przeprowadzeniu analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566)
 
po dokonaniu uzgodnień z:
  • Starostą Giżyckim (uzgodniono 21.03.2018 r.)
  • Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku (postanowienie z dnia 14.03.2018 r., znak: ZS.224.80.2018.MB)
  • Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (postanowienie z dnia 08.03.2018 r., znak: BI.ZZi.3.521.187.2018.MW)
  • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (uzgodniono 28.03.2018 r.)
  • Ministrem Środowiska (uzgodniono 22.03.2018 r.)
  • Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (postanowienie z dnia 12.03.2018 r., znak: ZDW.TD/5330/173/2018),
 
USTALAM
LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
dla inwestycji polegającej na:
budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV
 
przewidzianej do realizacji:
na działkach nr ewid. 310, 293, 280/7, 280/6, 280/3, 280/2, 280/1, 265/1, 263/1, 157, obręb 9 Prażmowo, gmina Ryn
 
określając
...
 
Obwieszczenie
 
Obwieszczenie
 
Obwieszczenie

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu