ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Znak: B/Ś.6220.5-6.2017.2018

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-03-13 13:31:23 Informacja ogłoszona dnia 2018-03-13 13:32:29 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Znak: B/Ś.6220.5-6.2017.2018
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405, 1566).
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
zawiadamia
że w dniu 12 marca 2018r. wydał decyzję BŚ.6220.5.2017.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i umocnieniu Kanału  Grunwaldzkiego w km. 36+10 – 36+57 szlaku głównego Pisz – Węgorzewo na działkach nr ew. 1, 3, 4/1 obręb 6 gmina Ryn”.
Z decyzją oraz zgromadzoną dokumentacją w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku oraz opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku można zapoznać się  w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn,     ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn w godzinach 7.00-15.00 (informacja w pokoju nr 108),  tel. 87 429-39-70.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez udostepnienie na stronie internetowej/BIP UMiG Ryn, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn i miejscowości Zielony Lasek.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu