Zawiadomienie o zwołaniu Sesji (archiwalna wersja informacji) - Rejestr zmian - Urząd Miasta i Gminy Ryn
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-12-04 15:16:35 Informacja ogłoszona dnia 2017-12-04 15:17:45 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Ryn   04.12.2017r.
                                                   
 
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI
 
                                
       Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz.1875 ze zm.) zwołuję XXIX Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 20 grudnia br. godz. 15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  przy ul. Ratuszowej 2 w Rynie.
 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w  okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między  sesjami.
6. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.
7. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn  na lata 2018-2026.
9. Uchwalenie budżetu na 2018 rok:
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  2. odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady,
  3. odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez przewodniczącego komisji  właściwej do spraw budżetu,
  4. odczytanie opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu,
  5. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  6. głosowanie nad uchwałą budżetową.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2018r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rynie na 2018r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Rynie na 2018r.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie posiedzenia.
                                                                                              
Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                                                                                                                      
Jarosław Filipek

 
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu