ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-12-04 10:14:56 Informacja ogłoszona dnia 2017-12-04 10:15:05 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /  jednolity  tekst Dz. U.2016.2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta  Ryn.
 
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
1. lokal mieszkalny przy ul. M. Kopernika 9/1 na parterze o pow. użyt.35,14m2 wraz z przynależną piwnicą o pow.2,58m2 oraz sprzedażą 41/1000 części w budynku mieszkalnym i w działce nr 72/3 o pow. 302m2, opisanej w księdze wieczystej nr 16012.
    Cena nieruchomości wynosi 43.133,-zł.
Nieruchomość z budynkiem przy ul. M. Kopernika 9 zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.       
  • Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia  przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
  • Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 3 powołanej wyżej ustawy pierwszeństwo w nabyciu w/w lokali mieszkalnych przysługuje najemcom, jeżeli złożą wnioski o nabycie lokali.
  • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 04 grudnia 2017r. do 25 grudnia 2017r.
  • Wykaz wywiesza się  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i  zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn  www.bip.miastoryn.pl w zakładce ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2017-12-04                                                         
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 

 
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu