ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Znak: B/B.6730.38.2017

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-08-08 14:51:51 Informacja ogłoszona dnia 2017-08-08 14:52:12 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Ryn, dnia 08.08.2017 r.
 
Znak: B/B.6730.38.2017
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
         Zgodnie z art. 53 i art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się, że w dniu 08.08.2017 r.  została wydana na rzecz „RyńskiDwór-Rol” Sp. z o.o.  decyzja o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce istniejącej płyty obornikowej oraz budowie budynku inwentarskiego o obsadzie 39,9 DJP, budowie trzech silosów na paszę o pojemności do 100 ton każdy oraz utwardzeniu terenu,  przewidzianego do realizacji na działce o nr ewid. 2/73, obręb Ławki, gmina Ryn.
 
 
Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr  30  w godzinach pracy Urzędu.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

 
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu