ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-04-13 11:31:22 Informacja ogłoszona dnia 2017-04-13 11:33:07 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Ryn  13.04.2017r.
                                                                                                                                    
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI
                                                                           
                                                                     
                                                                                                  
       Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz.446 ze zm.)  zwołuję XXXI Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 28 kwietnia br. godz.15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  przy ul. Świerczewskiego 2 w Rynie.
                  
                                  Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między  sesjami.
6. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.
7. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy – za 2016 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 26 w obrębie geodezyjnym Ławki gm. Ryn.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 241 w obrębie geodezyjnym Ławki gm. Ryn.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 296 w obrębie geodezyjnym Ławki gm. Ryn.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Ryn prowadzenia zadania z zakresu działalności Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryn na lata 2017-2025.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Miasta i Gminy Ryn za rok 2016.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie posiedzenia.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Jarosław Filipek
 

 
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu