Decyzje celu publicznego - Urząd Miasta i Gminy Ryn
ˆ

Decyzje celu publicznego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Decyzja BB.6733.08.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-08 11:10:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 07.08.2018 r.
 
 
Znak: B/B.6733.08.2018
 
DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
 
                                                                                 
           Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
 
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 czerwca 2018 r. złożonego przez
 
Pana Macieja Urbanka
działającego z pełnomocnictwa
P4 Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
 
po dokonaniu uzgodnień z:
 • organem właściwym w sprawie ochrony gruntów rolnych - Starostą Giżyckim (postanowienie z dnia 06.07.2018 r., znak: WG.6123.266.2018)
 • organem właściwym w sprawie ochrony melioracji wodnych – Polskim Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (postanowienie z dnia 04.07.2018 r., znak: BI.ZZI.3.521.606.2018.MW)
 • właściwym zarządcą drogi – Zarządem Dróg Powiatowych w Giżycku (postanowienie z dnia 10.07.2018 r., znak: ZU.4341.70.2018)
 • właściwym organem administracji geologicznej – Ministrem Środowiska (uzgodniono 17 lipca 2018 r.)
 • regionalnym dyrektorem ochrony środowiska - Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w  Olsztynie (uzgodniono 23 lipca 2018 r.)
 
 
USTALAM
LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
dla przedsięwzięcia polegającego na:
 
budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4
 
przewidzianego do realizacji na terenie n/w działki ewidencyjnej położonej w gminie Ryn:
 
40/3– obręb Mioduńskie
 
określając
...
Obwieszczenie
 
Obwieszczenie
 
Obwieszczenie
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Żmijewska Data wytworzenia informacji: 2018-08-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Żmijewska Data wprowadzenia do BIP 2018-08-08 11:10:15
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-08-08 11:11:49
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-08-08 11:11:49
Artykuł był wyświetlony: 232 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/B.6733.07.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-24 12:29:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 24.07.2018 r.
                                  
 
Znak: B/B.6733.07.2018
 
 
 
DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
                                                                                 
             Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
 
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 czerwca 2018 r. złożonego przez:
 
Pana Jarosława Wysockiego
działającego z pełnomocnictwa
PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
 
po dokonaniu uzgodnień z:
 • organem właściwym w sprawie ochrony gruntów rolnych - Starostą Giżyckim (uzgodniono 03.07.2018 r.)
 • organem właściwym w sprawie ochrony melioracji wodnych – Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (postanowienie z dnia 20.06.2018 r., znak: BI.ZZI.3.521.571.2018.MW)
 • właściwym organem administracji geologicznej – Ministrem Środowiska (uzgodniono 03.07.2018 r.)
 • właściwym zarządcą drogi – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie (uzgodniono 02.07.2018 r.)
 • regionalnym dyrektorem ochrony środowiska - Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w  Olsztynie (uzgodniono 09.07.2018 r.)
 
 
 
USTALAM
LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
dla inwestycji polegającej na:
budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV oraz rozbiórce elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV
 
przewidzianej do realizacji na terenie n/w działek zlokalizowanych w gminie Ryn:
114, 36/5, 36/7, 36/6, 36/1, 117, 35/1, 20, 21  -  obręb Skop
 
określając
...
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-07-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-07-24 12:29:43
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-24 12:30:32
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-24 12:30:32
Artykuł był wyświetlony: 692 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/B.6733.04.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-03 14:44:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ryn, dnia 03.07.2018 r.
                                  
 
Znak: B/B.6733.04.2018
 
DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
 
       Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149, 650)
 
po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 20 kwietnia 2018 r., uzupełnionego w dniu 14 maja 2018 r., przez
 
Pana Jacka Podlewskiego
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
reprezentującego
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa
 
po przeprowadzeniu analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566)
 
po dokonaniu uzgodnień z:
 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (uzgodniono 18.06.2018 r.)
 • Ministrem Środowiska (uzgodniono 12.06.2018 r.),
 • Zarządem Dróg Powiatowych w Giżycku (postanowienie z dnia 07.06.2018 r., znak: ZU.4341.55.2018),
 
USTALAM
LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
dla inwestycji polegającej na:
przebudowie Kanału Mioduńskiego w ramach projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/Etap IIb – przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka/przebudowa i umocnienie Kanału Mioduńskiego w km 37+05 – 38+97 szlaku głównego Pisz - Węgorzewo
 
przewidzianej do realizacji:
na działkach nr ewid. 1 obręb 16 Szymonka, nr ewid. 4/1, 18 obręb 06 Ławki i nr ewid. 100 obręb 07 Mioduńskie, gmina Ryn
 
określając
...
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-07-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-07-03 14:44:04
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-03 14:45:05
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-03 14:45:05
Artykuł był wyświetlony: 782 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/B.6733.05.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-25 13:41:12

Akapit nr 1 - brak tytułu


Ryn, dnia 25.06.2018 r.

Znak: B/B.6733.05.2018
 
DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

         Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149, 650)
 
po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 20 kwietnia 2018 r. przez
 
Pana Jacka Podlewskiego
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa 
reprezentującego
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa
 
po przeprowadzeniu analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566)
 
po dokonaniu uzgodnień z:
- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (uzgodniono 08.06.2018 r.)
- Ministrem Środowiska (uzgodniono 04.06.2018 r.),
- Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (postanowienie z dnia 18.06.2018 r., znak: ZDW.TD/5330/350-2/2018),
 
USTALAM
LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
dla inwestycji polegającej na: 

przebudowie Kanału Grunwaldzkiego w ramach projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/Etap IIb – przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka/przebudowa i umocnienie Kanału Grunwaldzkiego w km 36+10 – 36+57 szlaku głównego Pisz - Węgorzewo
 
przewidzianej do realizacji:

na działkach nr ewid. 1, 3, 4/1, obręb 6 Ławki, gmina Ryn
określając
...
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-06-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-06-25 13:41:12
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-25 13:42:07
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-25 13:42:06
Artykuł był wyświetlony: 837 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/B.6733.06.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-11 13:57:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 11.06.2018 r.
                                  
 
Znak: B/B.6733.06.2018
 
DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
 
        Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149, 650)
 
po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 20 kwietnia 2018 r. przez
 
Pana Jacka Podlewskiego
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
reprezentującego
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa
 
po przeprowadzeniu analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566)
 
po dokonaniu uzgodnień z:
 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (uzgodniono 08.06.2018 r.)
 • Ministrem Środowiska (uzgodniono 04.06.2018 r.),
 • Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (postanowienie z dnia 24.05.2018 r., znak: ZDW.TD/5330/351/2018),
 
USTALAM
LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
dla inwestycji polegającej na:
przebudowie Kanału Szymońskiego w ramach projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/Etap IIb – przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka/przebudowa i umocnienie Kanału Szymońskiego w km 40+34 – 42+70 szlaku głównego Pisz - Węgorzewo
 
przewidzianej do realizacji:
na działkach nr ewid. 1, 38, 38/2, 397, obręb 16 Szymonka, gmina Ryn oraz 262 obręb 4 gmina Miłki
 
określając
...
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-06-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-06-11 13:57:56
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-11 13:59:44
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-11 13:59:44
Artykuł był wyświetlony: 985 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/B.6733.03.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-29 10:23:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 29.05.2018 r.
                                  
 
Znak: B/B.6733.03.2018
 
DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
 
         Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149, 650)
 
po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 03 kwietnia 2018 r. przez
 
Pana Wiesława Urbanowicza
prowadzącego działalność pn.
Usługi Inżynierskie „A-D DROGA”
Wiesław Urbanowicz
ul. E. Plater 15/5
16-400 Suwałki
działającego z pełnomocnictwa udzielonego mu przez
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 
i zmienionego w dniu 21 września 2017 r. po przeprowadzeniu analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566)
 
po dokonaniu uzgodnień z:
 • Starostą Giżyckim (postanowienie z dnia 25.04.2018 r., znak: WG.6123.144.2018)
 • Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (postanowienie z dnia 18.04.2018 r., znak: BI.ZZI.3.521.349.2018.MW)
 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (uzgodniono 07.05.2018 r.)
 • Ministrem Środowiska (uzgodniono 30.04.2018 r.)
 
USTALAM
LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
dla inwestycji polegającej na:
przebudowie dróg gminnych Nr 130009N, 130010N, 130025N wraz z budową oświetlenia, przebudową istniejącego przepustu oraz urządzeń odwadniających korpus drogi, przebudową sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia wraz ze światłowodem i przebudową sieci telekomunikacyjnej kablowej
 
przewidzianej do realizacji:
na działkach nr ewid. 56, 36, 77, 70, 251, obręb 8 Orło, gmina Ryn
 
określając
...
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-05-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-05-29 10:23:13
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-05-29 10:25:29
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-05-29 10:25:29
Artykuł był wyświetlony: 891 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/B.6733.02.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-17 09:36:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 15.05.2018 r.
 
 
Znak: B/B.6733.02.2018
 
DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
 
        Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149)
 
po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 19 marca 2018 r. przez
 
PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie
ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin
działającą przez pełnomocnika
Pana Piotra Toliczenko-Bernatowicza
prowadzącego działalność pn. ElektroLinia Piotr Toliczenko-Bernatowicz
ul. Fabryczna 18/38
15-483 Białystok
 
i zmienionego w dniu 21 września 2017 r. po przeprowadzeniu analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566)
 
po dokonaniu uzgodnień z:
 • Starostą Giżyckim (uzgodniono 12.04.2018 r.)
 • Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (postanowienie z dnia 29.03.2018 r., znak: BI.ZZI.3.521.259.2018.MW)
 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (uzgodniono 19.04.2018 r.)
 • Ministrem Środowiska (uzgodniono 13.04.2018 r.)
 • Zarządem Dróg Powiatowych w Giżycku (postanowienie z dnia 03.04.2018 r., znak: ZU.4341.35.2018),
 
USTALAM
LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
dla inwestycji polegającej na:
budowie i rozbiórce elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV wraz z przyłączami napowietrznymi nN 0,4kV
 
przewidzianej do realizacji:
na działkach nr ewid. 404, 83/5, 84/1, 84/16, 96/2, 92/3, obręb 10 Rudówka, gmina Ryn
 
określając
...
 
Obwieszczenie
 
Obwieszczenie
 
Obwieszczenie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-05-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-05-17 09:36:53
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-05-17 09:37:18
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-05-17 09:39:31
Artykuł był wyświetlony: 851 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/B.6733.01.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-16 08:57:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 13.04.2018 r.
                                  
 
Znak: B/B.6733.01.2018
 
DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
 
         Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149)
 
po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 26 lutego 2018 r. przez
 
PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie
ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin
działającą przez pełnomocnika
Pana Piotra Toliczenko-Bernatowicza
prowadzącego działalność pn. ElektroLinia Piotr Toliczenko-Bernatowicz
ul. Fabryczna 18/38
15-483 Białystok
 
i zmienionego w dniu 21 września 2017 r. po przeprowadzeniu analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566)
 
po dokonaniu uzgodnień z:
 • Starostą Giżyckim (uzgodniono 21.03.2018 r.)
 • Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku (postanowienie z dnia 14.03.2018 r., znak: ZS.224.80.2018.MB)
 • Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (postanowienie z dnia 08.03.2018 r., znak: BI.ZZi.3.521.187.2018.MW)
 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (uzgodniono 28.03.2018 r.)
 • Ministrem Środowiska (uzgodniono 22.03.2018 r.)
 • Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (postanowienie z dnia 12.03.2018 r., znak: ZDW.TD/5330/173/2018),
 
USTALAM
LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
dla inwestycji polegającej na:
budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV
 
przewidzianej do realizacji:
na działkach nr ewid. 310, 293, 280/7, 280/6, 280/3, 280/2, 280/1, 265/1, 263/1, 157, obręb 9 Prażmowo, gmina Ryn
 
określając
...
 
Obwieszczenie
 
Obwieszczenie
 
Obwieszczenie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-04-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-04-16 08:57:45
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-16 09:01:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-16 09:01:53
Artykuł był wyświetlony: 763 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/B.6733.06.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-21 10:19:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ryn, dnia 21.11.2017 r.
                                  
 
Znak: B/B.6733.06.2017
 
DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
 
      Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
 
po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 29 września 2017 r. przez
 
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
ul. Elektryczna 13
15-950 Białystok
działającą przez pełnomocnika
Pana Józefa Błudnickiego
prowadzącego działalność pn.
Józef Błudnicki „ELEKTRO-SERVICE”
Gajewo ul. Leśna 21
11-500 Giżycko
 
i zmienionego w dniu 21 września 2017 r. po przeprowadzeniu analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)
 
po dokonaniu uzgodnień z:
 • Starostą Giżyckim (postanowienie z dnia 18.10.2017 r., znak: WG.6123.288.2017)
 • Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie (postanowienie z dnia 17.10.2017 r., znak: MUW.DG.0702.G-330.2017)
 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (uzgodniono 03.11.2017 r.)
 • Zarządem Dróg Powiatowych (postanowienie z dnia 17.10.2017 r., znak: ZU.4341.97.2017),
 
USTALAM
LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
dla inwestycji polegającej na:
budowie linii kablowej nN 0,4 kV
 
przewidzianej do realizacji:
na działce nr ewid. 83/36, obręb 11 Rybical, gmina Ryn
 
określając
...
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-11-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-11-21 10:19:27
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-21 10:20:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-21 10:20:53
Artykuł był wyświetlony: 1346 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/B.6733.05.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-08 10:30:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 08.11.2017 r.
 
Znak: B/B.6733.05.2017
 
 
 
DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
                                                                                 
        Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
 
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 września 2017 r. złożonego przez:
 
PGE Dystrybucja S.A
ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
działającą przez pełnomocnika Pana Mirosława Rutkowskiego
 
po dokonaniu uzgodnień:
 • Starostą Giżyckim (postanowienie z dnia 10.10.2017 r., znak: WG.6123.276.2013)
 • Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie (postanowienie z dnia 10.10.2017 r., znak: MUW.DG.0702.G-321.2017)
 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (uzgodniono 25.10.2017 r.)
 • Ministrem Środowiska  (uzgodniono 19.10.2017 r.)
 • Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (postanowienie z dnia 09.10.2017 r., znak: ZDW.TD/5330/509-2/2017)
 
USTALAM
LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
dla inwestycji polegającej na:
budowie linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym
 
przewidzianej do realizacji:
na terenie działek nr ewid. 312, 313, 314, 427, 91/2, 423 położonej w obrębie Szymonka w gminie Ryn
...
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-11-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-11-08 10:30:10
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-08 14:01:23
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-08 14:01:23
Artykuł był wyświetlony: 1430 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu