ˆ

Decyzje celu publicznego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Decyzja B/B.6733.06.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-21 10:19:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ryn, dnia 21.11.2017 r.
                                  
 
Znak: B/B.6733.06.2017
 
DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
 
      Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
 
po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 29 września 2017 r. przez
 
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
ul. Elektryczna 13
15-950 Białystok
działającą przez pełnomocnika
Pana Józefa Błudnickiego
prowadzącego działalność pn.
Józef Błudnicki „ELEKTRO-SERVICE”
Gajewo ul. Leśna 21
11-500 Giżycko
 
i zmienionego w dniu 21 września 2017 r. po przeprowadzeniu analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)
 
po dokonaniu uzgodnień z:
 • Starostą Giżyckim (postanowienie z dnia 18.10.2017 r., znak: WG.6123.288.2017)
 • Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie (postanowienie z dnia 17.10.2017 r., znak: MUW.DG.0702.G-330.2017)
 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (uzgodniono 03.11.2017 r.)
 • Zarządem Dróg Powiatowych (postanowienie z dnia 17.10.2017 r., znak: ZU.4341.97.2017),
 
USTALAM
LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
dla inwestycji polegającej na:
budowie linii kablowej nN 0,4 kV
 
przewidzianej do realizacji:
na działce nr ewid. 83/36, obręb 11 Rybical, gmina Ryn
 
określając
...
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-11-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-11-21 10:19:27
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-21 10:20:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-21 10:20:53
Artykuł był wyświetlony: 863 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/B.6733.05.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-08 10:30:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 08.11.2017 r.
 
Znak: B/B.6733.05.2017
 
 
 
DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
                                                                                 
        Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
 
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 września 2017 r. złożonego przez:
 
PGE Dystrybucja S.A
ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
działającą przez pełnomocnika Pana Mirosława Rutkowskiego
 
po dokonaniu uzgodnień:
 • Starostą Giżyckim (postanowienie z dnia 10.10.2017 r., znak: WG.6123.276.2013)
 • Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie (postanowienie z dnia 10.10.2017 r., znak: MUW.DG.0702.G-321.2017)
 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (uzgodniono 25.10.2017 r.)
 • Ministrem Środowiska  (uzgodniono 19.10.2017 r.)
 • Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (postanowienie z dnia 09.10.2017 r., znak: ZDW.TD/5330/509-2/2017)
 
USTALAM
LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
dla inwestycji polegającej na:
budowie linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym
 
przewidzianej do realizacji:
na terenie działek nr ewid. 312, 313, 314, 427, 91/2, 423 położonej w obrębie Szymonka w gminie Ryn
...
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-11-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-11-08 10:30:10
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-08 14:01:23
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-08 14:01:23
Artykuł był wyświetlony: 939 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/B.6733.04.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-24 10:52:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 24.10.2017 r.
                                  
 
Znak: B/B.6733.04.2017
 
DECYZJA NR 04/2017
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
 
         Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
 
po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 01 września 2017 r. przez
 
PGE Dystrybucja S.A.
z siedzibą w Lublinie,
w imieniu której działa
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
ul. Elektryczna 13
15-950 Białystok
działającą przez pełnomocnika
Pana Tomasza Surowca
reprezentującego TARE Sp. z o.o.
ul. Składowa 12 lok. 211
15-399 Białystok
 
i zmienionego w dniu 21 września 2017 r. po przeprowadzeniu analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)
 
po dokonaniu uzgodnień z:
 • Starostą Giżyckim (postanowienie z dnia 04.10.2017 r., znak: WG.6123.275.2017)
 • Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie (postanowienie z dnia 05.10.2017 r., znak: MUW.DG.0702.G-302.2017)
 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (uzgodniono 23.10.2017 r.)
 • Geologiem Wojewódzkim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego  (uzgodniono 16.10.2017 r.)
 • Zarządem Dróg Powiatowych (postanowienie z dnia 10.10.2017 r., znak: ZU.4341.93.2017),
 • Warmińsko-Mazurskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (uzgodniono 17.10.2017 r.)
 
USTALAM
LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
dla inwestycji polegającej na:
 
wymianie słupa SN, budowie linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia, budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowie linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia oraz budowie złącza kablowo-pomiarowego
 
przewidzianej do realizacji:
na działkach nr ewid. 559, 564, 412/3, obręb 15 Sterławki Wielkie, gmina Ryn
określając
...
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-10-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-10-24 10:52:47
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-24 10:54:40
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-24 10:55:03
Artykuł był wyświetlony: 943 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/B.6733.03.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-13 09:42:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nasz znak:  B/B.6733.03.2017
Ryn, dnia 13.10.2017 r.
 
DECYZJA NR 03/2017
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
 
Na podstawie art. 1 ust.2,art. 50, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 53 ust. 4., art. 54, art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/, oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz. 1257/, po rozpatrzeniu wniosku: z dnia 11 sierpnia 2017 roku Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, działające przez pełnomocnika Pana Jakuba Słoneckiego;
 
odmawiam ustalenia  lokalizacji inwestycji celu publicznego:
 
dla inwestycji polegającej na zmianie zagospodarowania terenu obejmującej realizację placu utwardzonego, ścieżki, tarasu widokowego oraz obiektów małej architektury w ramach projektu pn. „Mazurska Pętla Rowerowa”, przewidzianej do realizacji na terenie działki nr ewid. 241 położonej w obrębie Orło w gminie Ryn;
 
Uzasadnienie
 
         Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, działające przez pełnomocnika Pana Jakuba Słoneckiego w dniu 04 sierpnia 2017 r. wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży widokowej oraz prowadzącej do niej ścieżki rowerowej w ramach projektu pn. „Mazurska Pętla Rowerowa”. Inwestycję przewidziano na terenie działki nr ewid. 241 położonej w obrębie Orło w gminie Ryn.
         Wezwaniem z dnia 07.08.2017 r. nałożono na pełnomocnika wnioskodawcy obowiązek uzupełnienia wniosku o poprawiony wniosek z odpowiednim numerem działki oraz o dostarczenie mapy zasadniczej.
         Pełnomocnik wnioskodawcy w dniu 11.08.2017 r. uzupełnił wniosek dostarczając mapę zasadniczą oraz zmieniając wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
         Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), za cel publiczny uznaje się między innymi
 • wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji,
 • wydzielanie gruntów pod publicznie dostępne samorządowe: ciągi piesze, place, parki, promenady lub bulwary, a także ich urządzanie, w tym budowa lub przebudowa.
Mając na uwadze powyższe należy wskazać, iż przedmiotowa inwestycja podlega zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) procedurze uzyskiwania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
 
         O wszczęciu postępowania strony zostały powiadomione zgodnie z w/w ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości tj. wywieszenie przez sołtysa obwieszczenia na tablicy informacyjnej w wsi Orło.
         W dniu 29 sierpnia 2017 r. wnioskodawca dokonał zmiany w przedmiocie inwestycji wskazując, iż przedsięwzięcie ograniczy się do zmiany zagospodarowania terenu obejmującej realizację placu utwardzonego, ścieżki, tarasu widokowego oraz obiektów małej architektury.
         O zmianie w przedmiocie inwestycji strony postepowania zostały powiadomione zgodnie z w/w ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości tj. wywieszenie przez sołtysa obwieszczenia na tablicy informacyjnej w wsi Orło.
Projekt decyzji został sporządzony przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650).
...
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-10-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-10-13 09:42:30
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-13 09:45:57
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-24 10:55:24
Artykuł był wyświetlony: 1177 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/B-6733.02.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-18 12:23:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 18.09.2017 r.
 
 
Znak: B/B.6733.02.2017
 
 
DECYZJA NR 02/2017
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
 
         Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
 
po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 14 lipca 2017 r. (data wpływu 20 lipca 2017 r.) przez
 
P4 Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
działającą przez pełnomocnika
Panią Annę Warżałę
ul. Leśna 34B/4
81-549 Gdynia/
 
po przeprowadzeniu analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)
 
po dokonaniu uzgodnień z:
 • Starostą Giżyckim (uzgodniono 24.08.2017 r.)
 • Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie (postanowienie z dnia 17.08.2017 r., znak: MUW.DG.0702.G-252.2017)
 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (uzgodniono 31.08.2017 r.)
 • Ministrem Środowiska (uzgodniono 25.08.2017 r.)
 
USTALAM
LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
dla inwestycji polegającej na:
budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (wolnostojąca wieża wraz z antenami sektorowymi i radioliniami oraz urządzeniami sterującymi zlokalizowanymi u podstawy wieży)
 
przewidzianej do realizacji:
na części działki nr ewid. 71/2, obręb 13 Skop, w gminie Ryn
...
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-09-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-09-18 12:23:04
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-18 12:23:48
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-18 12:23:48
Artykuł był wyświetlony: 1116 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/B-6733.01.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-05 10:25:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

DECYZJA NR 01/2017
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
                                                                                 
     Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn, zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)
 
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 lutego 2017 r. złożonego przez
 
Gminę Ryn
ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn
 
działającą przez pełnomocnika Pana Macieja Czepaniewskiego
ul. Królowej Jadwigi 5/10, 11-500 Giżycko
 
po dokonaniu uzgodnień z:
 • Starostą Giżyckim (postanowienie z dnia 23.02.2017 r., znak: WG.6123.47.2016)
 • Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie (postanowienie z dnia 28.02.2017 r., znak: MUW.DG.0702.G-55.2017)
 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (uzgodniono 15.03.2017 r.)
 • Geologiem Wojewódzkim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego  (uzgodniono 08.03.2017 r.)
 
 
USTALAM
LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
dla przedsięwzięcia polegającego na:
 
budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz przydomowymi przepompowniami ścieków
 
przewidzianej do realizacji:
na terenie działek nr ewid. 124/1, 87/1, 87/2, 188, 84/6, 102, 98/1, 99,
obręb Skop, gmina Ryn
...
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Żmijewska Data wytworzenia informacji: 2017-04-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Żmijewska Data wprowadzenia do BIP 2017-04-05 10:25:27
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-04-05 10:26:34
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-04-05 10:26:34
Artykuł był wyświetlony: 1397 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/B-6733.CP.10.2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-27 09:08:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

DECYZJA NR 07/2016
 
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
                                                                                 
       Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 1579)
 
po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 09 grudnia 2016 r. przez
 
Gminę Ryn
działającą przez pełnomocnika, Pana Macieja Czepaniewskiego
prowadzącego działalność pn. PROFIL PROJECT Maciej Czepaniewski
 
po przeprowadzeniu analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)
 
po dokonaniu uzgodnień z:
 • Starostą Giżyckim (postanowienie z dnia 27.12.2016 r., znak: WG.6123.421.2016)
 • Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie (postanowienie z dnia 28.12.2016 r., znak: MUW.DG.0702.G-415.2016)
 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (uzgodniono 13.01.2017 r.)
 • Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku (postanowienie z dnia 05.01.2017 r., znak: ZS.224.288.2016)
 • Geologiem Wojewódzkim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego  (uzgodniono 09.01.2017 r.)
 
USTALAM
LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
dla inwestycji polegającej na:
budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przydomowymi przepompowniami ścieków Kolonia Skop
 
przewidzianej do realizacji:
na działkach nr ewid. działkach nr ewid. 74, 73/2, 75, 186, 122/1, 81, 71/2, 71/1, 183/1, 70/1, 183/2, 82/15, 82/16, 82/9, 82/10, 82/11, 82/12, 82/14, 115, 7, obręb 13 Skop, w gminie Ryn
...
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Żmijewska Data wytworzenia informacji: 2017-01-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Żmijewska Data wprowadzenia do BIP 2017-01-27 09:08:19
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-01-27 09:11:12
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-01-27 09:11:12
Artykuł był wyświetlony: 1724 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/B-6733.CP.09.2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-04 13:43:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

DECYZJA NR 06/2016
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
                                                                                 
       Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)
 
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3 listopada 2016 r. złożonego przez
 
P4 Sp. z o.o.
działającą przez pełnomocnika Pana Leszka Śmieszalskiego
 
po przeprowadzeniu analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)
 
po dokonaniu uzgodnień z:
 • Starostą Giżyckim (postanowienie z dnia 19.12.2016 r., znak: WG.6123.407.2016)
 • Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie (postanowienie z dnia 16.12.2016 r., znak: MUW.DG.0702.G.399.2016)
 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (uzgodniono 04.01.2017 r.)
 • Geologiem Wojewódzkim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego  (uzgodniono 28.12.2016 r.)
 • Zarządem Dróg Powiatowych w Giżycku (postanowienie z dnia 19.12.2016 r., znak: ZU.4341.120.2016)
 
USTALAM
LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
dla przedsięwzięcia polegającego na:
 
budowie instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej operatora P4
(wolnostojąca wieża wraz z antenami nadawczymi i radioliniami oraz
urządzeniami sterującymi zlokalizowanymi u podstawy wieży)
 
przewidzianego do realizacji:
 
na działce nr ewid. 446, obręb Kronowo, gmina Ryn
...
Obwieszczenie
 
Obwieszczenie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Żmijewska Data wytworzenia informacji: 2017-01-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Żmijewska Data wprowadzenia do BIP 2017-01-04 13:43:26
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-01-04 13:45:14
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-01-04 13:45:14
Artykuł był wyświetlony: 1817 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/B-6733.CP.08.2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-10 15:47:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

DECYZJA NR 05/2016
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
 
            Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
 
po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 16 sierpnia 2016 r. przez
 
Gminę Ryn
działającą przez pełnomocnika, Pana Patrycjusza Krok
prowadzącego działalność pn. INFRECO Patrycjusz Krok
 
po przeprowadzeniu analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)
 
po dokonaniu uzgodnień z:
- Starostą Giżyckim (postanowienie z dnia 09.09.2016 r., znak: WG.6123.294.2016)
- Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie (postanowienie z dnia 08.09.2016 r., znak: MUW.DG.0702.G.282.2016)
- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (uzgodniono 28.09.2016 r.)
- Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku (pismo z dnia 
05.10.2016 r. znak: ZS.224.198.2016)
- Geologiem Wojewódzkim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego  (uzgodniono 21.09.2016 r.)
- Zarządem Dróg Powiatowych w Giżycku (postanowienie z dnia 14.09.2016 r., znak: ZU.4341.81.2016)
 
USTALAM
LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
dla inwestycji polegającej na: 
budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Zielony Lasek – Mioduńskie – Ławki Małe, gm. Ryn
 
przewidzianej do realizacji:
na działkach nr ewid. 5/1, 5/2, 5/3, 6, 8/6, 8/22, 9/4, 18, 194/1, 279/1, 280, 298, 299, obręb 06 Ławki, 8/4, 16, 18/1, 18/5, 19/1, 20/1, 20/2, 22, 23, 24, 33/3, 36, 40/2, 40/3, 41, 42, 45/1, 45/2, 46/2, 54/1, 55/9, 55/10, 58, 70/2, 71/1, 72, 73, 74, 76, 81/1, 91, obręb 07 Mioduńskie w gminie Ryn
 
 
 
Obwieszczenie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Żmijewska Data wytworzenia informacji: 2016-10-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Żmijewska Data wprowadzenia do BIP 2016-10-10 15:47:49
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-10-10 15:49:46
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-10-10 15:50:34
Artykuł był wyświetlony: 2276 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/B-6733.CP.06.2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-07-25 15:11:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

          Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
 
po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 17 maja 2016 r. przez
 
PGE Dystrybucja S.A.
działającą przez pełnomocnika
Pana Jana Tokarskiego
 
po przeprowadzeniu analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)
 
po dokonaniu uzgodnień z:
-     Starostą Giżyckim (postanowienie z dnia 30.06.2016 r., znak: WG.6123.220.2016)
-     Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku (pismo z dnia 21.07.2016 r., znak: ZS.224.142.2016)
-     Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie (postanowienie z dnia 01.07.2016 r., znak: MUW.DG.0702.G-219.2015)
-     Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (uzgodniono 19.07.2016 r.)
-     Geologiem Wojewódzkim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego  (uzgodniono 12.07.2016 r.)
-     Zarządem Dróg Powiatowych (postanowienie z dnia 07.07.2016 r., znak: ZU.4341.61.2016)
 
USTALAM
LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
dla inwestycji polegającej na:
budowie sieci energetycznej napowietrznej 15 kV, budowie sieci energetycznej kablowej 15 kV
 
przewidzianej do realizacji:
na działkach nr ewid. 9/4, 18, 5/1, 5/2, obręb 6 Ławki, gmina Ryn
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Żmijewska Data wytworzenia informacji: 2016-07-25 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Żmijewska Data wprowadzenia do BIP 2016-07-25 15:11:50
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-07-25 15:13:00
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-07-25 15:13:00
Artykuł był wyświetlony: 2513 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu