ˆ

Decyzje środowiskowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Decyzja B/Ś.6220.2.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-18 12:25:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 08.09.2017 r.
Znak: B/Ś.6220.2.2017
 
 
OBWIESZCZENIE
 
        Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.).
 
Zawiadamiam
 
że po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko,  Burmistrz Miasta i Gminy Ryn  wydał w dniu 8 września 2017r. decyzję B/Ś.6220.2.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącego obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu drobiu, zlokalizowanego na działkach o numerach ewid. 400/7, 400/6, 400/3 w miejscowości Sterławki Wielkie, gmina Ryn”.
Z decyzją oraz zgromadzoną dokumentacją w tym z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku można zapoznać się  w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn,     ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn w godzinach 7.00-15.00 (informacja w pokoju nr 38),  w terminie 14   dni od dnia umieszczenia obwieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn, oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości w której ma być realizowane w/w przedsięwzięcie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksander Szczepański Data wytworzenia informacji: 2017-09-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksander Szczepański Data wprowadzenia do BIP 2017-09-18 12:25:19
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-18 12:25:30
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-12-22 10:33:43
Artykuł był wyświetlony: 1971 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/Ś.6220.1.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-10 12:55:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

     Na podstawie art.71 ust.2 pkt 2 i art.75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2016r. poz. 353 ze zm.), a także §3 ust.1 pkt 63 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku Pana Antoniego Kuklisa Jora Wielka 41/2, 11-730 Mikołajki z dnia 07.02.2017r. o wydanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Orzekam:
 
1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie pomostów rekreacyjnych na Jeziorze Tałty, działka nr 1, obręb Rybical, gmina Ryn przy działkach nr 3250/8 i 3251/3 obręb Jora Wielka, gmina Mikołajki”.
2. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksander Szczepański Data wytworzenia informacji: 2017-03-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksander Szczepański Data wprowadzenia do BIP 2017-03-10 12:55:34
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-10 12:56:45
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-10 12:56:45
Artykuł był wyświetlony: 2785 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/Ś.6220.8.2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-11 11:13:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
      Na podstawie art.71 ust.2 pkt2 , art.75 ust.1 pkt4 i  art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2016r. poz. 353) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku Pełnomocnika Inwestora PROFIL PROJECT Maciej Czepaniewski, ul. Królowej Jadwigi 5/10 11-500 Giżycko z dnia 19.12.2016r. o wydanie Gminie Ryn decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Orzekam:
 
1.Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zaopatrzeniu w wodę i kanalizację sanitarną ciśnieniową z przydomowymi przepompowniami ścieków  miejscowości kolonia Skop gmina Ryn – etap II na działkach o numerach ewidencyjnych: 124/1, 87/1, 87/2, 188, 84/6, 102, 98/1, 99 obręb Skop, gmina Ryn ”.
2.  Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksander Szczepański Data wytworzenia informacji: 2017-01-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksander Szczepański Data wprowadzenia do BIP 2017-01-11 11:13:29
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-01-11 11:15:37
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-10 12:54:05
Artykuł był wyświetlony: 3241 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/Ś.6220.5.2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-24 08:41:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

        Na podstawie art.71 ust.2 pkt 2 i art.75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), a także §3 ust.1 pkt 60 i 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku Pełnomocnika Stanisława Wajrak Pracownia Projektowa ul. Okólna 6, 62-510 Konin z dnia 23.06.2016r. o wydanie Gminie Ryn decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Orzekam:
1.Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie dróg gminnych, ul. H. Sawickiej i ul. Mazurskiej oraz łącznika ulic na działkach o numerach geodezyjnych: 288, 1/117, 347, 366, 358/2, 32, 52, 47/1, 46/2, 44, 45/1, 45/2, 42/1, 365, 41/2, 1/122, 1/132, 1/155, 348/3, 348/1, 348/4, 1/118, 1/129, 1/128, 1/77 w Rynie”.
2. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksander Szczepański Data wytworzenia informacji: 2016-08-24 08:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksander Szczepański Data wprowadzenia do BIP 2016-08-24 08:41:16
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-08-24 08:42:25
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-08-24 08:42:25
Artykuł był wyświetlony: 4260 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/Ś.6220.2.2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-06-06 11:49:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

        Na podstawie art.71 ust.2 pkt2 , art.75 ust.1 pkt4 i  art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2013r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie Sp. z o.o. ul. K. Wallenroda 10, 11-520 Ryn z dnia 12.05.2016r. o wydanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Orzekam:
1.Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie studni głębinowej na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę , o poborze wody powyżej 10 m3/h, a mniejszej niż 1100 m3/h wraz z wodociągiem łączącym studnię ze stacją uzdatniania wody, na dz. o nr ewid. 365, 42/1, 40/7, 37/1, 37/2, 359 w  Rynie”.
2.  Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksander Szczepański Data wytworzenia informacji: 2016-06-06 11:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksander Szczepański Data wprowadzenia do BIP 2016-06-06 11:49:31
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-06-06 11:51:49
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-06-06 11:51:49
Artykuł był wyświetlony: 4293 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/Ś.6220.3.2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-05-19 13:42:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art.71 ust.2 pkt2 , art.75 ust.1 pkt4 i  art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2013r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku Urzędu Miasta i Gminy Ryn  z dnia 16.05.2016r. o wydanie Gminie Ryn decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Orzekam:
1.Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie publicznej drogi gminnej Nr 130002N Wejdyki – Krzyżany, gmina Ryn na działkach nr 112, obręb Wejdyki oraz nr 90, obręb Krzyżany, gmina Ryn”.
2.  Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksander Szczepański Data wytworzenia informacji: 2016-05-19 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksander Szczepański Data wprowadzenia do BIP 2016-05-19 13:42:28
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-05-19 13:44:25
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-05-19 13:44:25
Artykuł był wyświetlony: 4455 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/Ś.6220.1.2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-03-14 09:55:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art.71 ust.2 pkt2 , art.75 ust.1 pkt4 i  art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2013r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku Pełnomocnika Inwestora Leszka Bańkowskiego, Biura Usług Budowlanych, ul Łąkowa 8, 11-001 Dywity  z dnia 29.01.2016r. o wydanie Rodzinnym Ogrodom Działkowym im. „Konrada Wallenroda” w Rynie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksander Szczepański Data wytworzenia informacji: 2016-03-14 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksander Szczepański Data wprowadzenia do BIP 2016-03-14 09:55:30
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-03-14 09:57:34
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-03-14 10:57:34
Artykuł był wyświetlony: 4634 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/Ś.6220.6.2015/2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-03-14 09:48:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art.71 ust.2 pkt 2, art.75 ust.1 pkt 4 oraz art.82 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013r. poz.1235 ze zm.), w związku z art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23) , po rozpatrzeniu wniosku inwestora – Mirosława Tomaszewicza Stara Rudówka 4, 11-520 Ryn i po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
Obwieszczenie
 
 

Akapit nr 3 - brak tytułu

Obwieszczenie
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksander Szczepański Data wytworzenia informacji: 2016-03-14 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksander Szczepański Data wprowadzenia do BIP 2016-03-14 09:48:05
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-03-14 09:52:47
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-03-14 10:52:46
Artykuł był wyświetlony: 4605 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-27 08:35:14

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksander Szczepański Data wytworzenia informacji: 2015-11-27 08:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksander Szczepański Data wprowadzenia do BIP 2015-11-27 08:35:14
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2015-11-27 08:36:32
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-04-05 14:35:25
Artykuł był wyświetlony: 4843 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/Ś.6220.2.2015

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-05-26 12:02:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art.71 ust.2 pkt2 , art.75 ust.1 pkt4 i art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku Pełnomocnika Jarosławy Michnicz, Biuro Inżynierii Sanitarnej , ul. Koszarowa 27, 11-500 Giżycko z dnia 22.04.2015 r. o wydanie Gminie Ryn decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksander Szczepański Data wytworzenia informacji: 2015-05-26 12:02:50
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksander Szczepański Data wprowadzenia do BIP 2015-05-26 12:02:50
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2015-05-26 12:11:06
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2015-05-26 14:12:41
Artykuł był wyświetlony: 5447 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu