Ochrona środowiska - Urząd Miasta i Gminy Ryn
ˆ

Ochrona środowiska

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Warunki wydawania decyzji środowiskowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-10-13 08:51:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Stanowisko ds ochrony środowiska – pokój nr 38
– podinspektor Aleksander Szczepański tel. 87 429 39 70
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

1. MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY:
Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn, pokój 38,

2. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2. Karta informacyjna przedsięwzięcia – w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

4. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca obszar, na który będzie ono oddziaływać.

5. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie ono oddziaływać.

6. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. MIEJSCE ODBIORU:

Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn, pokój 38,

4. OPŁATY:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w wysokości 205,00 zł płatna na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Ryn. W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

5. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni.*

6. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ryn w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

7. UWAGI:
* Art. 35 § 5 Kpa. Do terminów określonych w przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

8. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.); 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.); 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.); 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2011-10-13 08:51:34
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2011-10-13 08:51:34
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2011-10-13 09:37:59
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-05-07 13:41:56
Artykuł był wyświetlony: 2437 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu