Podatki i opłaty - Urząd Miasta i Gminy Ryn
ˆ

Podatki i opłaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Podatki

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-08-25 09:17:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

Stanowisko ds wymiaru podatków – pokój nr 27
– podinspektor Monika Furtak tel. 087 429 39 75


Zakres załatwianych spraw:
1. Przyjmowanie deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób prawnych.

Deklaracje należy składać w terminie do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego. Korekty deklaracji należy składać w termnie 14 dni od zaistnienia zmiany mającej wpływ na wysokość podatku.
Druk w załączeniu.
2. Przyjmowanie informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych.

Informacje należy składać w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego lub zaistnienia zmiany mającej wpływ na wysokość podatku. W oparciu o te informacje wydawane są decyzje wymiarowe, od których przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczewgo w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ryn w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
Druk w załączeniu.
3. Przyjmowanie deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych.

Deklaracje należy składać w termnie do 15 lutego każdego roku podatkowego lub w termnie 14 dni od zaistnienia zmiany mającej wpływ na wysokość podatku.
Druk w załączeniu.
4. Przyjmowanie i załatwianie wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski należy składać w I półroczu roku podatkowego od początku do końca lutego, w II półroczu od początku do końca sierpnia. Wniosek nie podlega opłacie skarbowej. Do wniosku należy dołączyć faktury potwierdzające zakup oleju napędowego przez producenta rolnego. Decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego wydawane są miesiącu marcu i wrześniu . Należność z tego tytułu jest wypłacana w miesiącu kwietniu i październiku. Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ryn w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Druk w załączeniu.
5. Załatwianie wniosków w sprawie odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty należności z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób prawnych.

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej. Do wniosku należy załączyć dokumenty uzasadniające jego złożenie oraz informację o uzyskanej pomocy publicznej za okres 3 lat. Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca, w przypadku sprawy bardziej skomplikowanej do dwóch miesięcy.
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ryn w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
6. Załatwianie wniosków w sprawie odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty należności z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych.

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej. Do wniosku należy załączyć dokumenty uzasadniające złożenie podania, stanowiące o sytuacji majątkowej i rodzinnej podatnika (zaświadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny oraz udokumentowane wydatki) za okres trzech ostatnich miesięcy. Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca, w przypadku sprawy bardziej skomplikowanej do dwóch miesięcy. Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ryn w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
7. Załatwianie wniosków w sprawach ulg i zwolnień w podatku rolnym:
a) z tytułu nabycia gruntów,
b) inwestycyjna,

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty uzasadniające złożenie wniosku:
a) oświadczenie o wielkości posiadanych gruntów, stopień pokrewieństwa ze sprzedającym,
b) faktury potwierdzające poniesienie wydatku, protokół zakończenia inwestycji, oświadczenie o sposobie finasowania.
c) zaświadczenie z jednostki wojskowej.
Termin załatwienia sprawy - do jednego miesiąca, w przypadku sprawy bardziej skomplikowanej do dwóch miesięcy. Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ryn w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
8. Załatwianie wniosków w sprawach ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości przedsiębiorcom.

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty uzasadniające złożenie wniosku:
- zakup lub budowa budynku przeznaczonego na działalność gospodarczą,
- fakt zatrudnienia lub zwiększenia zatrudnienia,
- fakt zgłoszenia osób zatrudnionych do ubezpieczenia,
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca, w przypadku sprawy bardziej skomplikowanej do dwóch miesięcy. Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ryn w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2017-11-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2009-08-25 09:17:53
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2009-08-25 09:18:33
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-28 11:45:26
Artykuł był wyświetlony: 4489 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu